Uroczysta inauguracja studiów na kierunku prawo

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2021/2022 rozpoczęła kształcenie studentów studiów stacjonarnych o profilu praktycznym na kierunku prawo. Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji studentów i Uczelni, która sprawowana została w kościele Świętego Antoniego z Padwy w Warszawie. Następnie o godzinie 12:00 rozpoczęła się oficjalna część inauguracji, która miejsce miała w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ulicy Belwederskiej 44c.

Po uroczystym wejściu orszaku rektorskiego, głos zabrał rektor-komendant SWWS gen. dr Marcin Strzelec. Powitał on wszystkich zebranych uczestników; najważniejsi goście naszej uczelnianej uroczystości to Wiceministrowie: dr Marcin Romanowski, który z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzi nadzór nad Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości i Wiceminister Michał Woś, który odpowiedzialny jest za więziennictwo.

Po przemówieniu rektora-komendanta, głos zabrał Wiceminister dr Marcin Romanowski. W swoim przemówieniu Pan Minister zwrócił się do studentów i podkreślił ich rolę w budowaniu od podstaw wspólnie z kadrą akademicką środowiska prawniczego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. W wystąpieniu skupił się również na praktycznym profilu oferowanych studiów. Zapewnił studentów, że resort sprawiedliwości widzi w młodych adeptach prawa przyszłość, a pomoc w praktykowaniu prawa już na etapie studiów będzie jednym z działań podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w celu przekazania studentom doświadczenia i praktycznych umiejętności prawniczych. Pan Podsekretarz Stanu Marcin Romanowski w swoim przemówieniu poruszył kwestię potrzeby prowadzenia tak jakościowej, nowoczesnej i praktycznej edukacji. Do naszych studentów zwrócił się słowami: „Ważna jest jakość kształcenia, dopasowanie oferty dydaktycznej do wyzwań współczesnego świata. Współczesny świat szybko się zmienia, a wraz z nim również rzeczywistość prawna. Musicie być świetnie przygotowani, aby w tej zmiennej rzeczywistości nie tylko się odnaleźć, ale być w niej liderami – tymi, którzy nadają ton.” 

Następnie odczytany został list od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, który na uroczystość przygotował i przesłał słowa dla nowych studentów i kadry dydaktycznej uczelni. List od Ministra przeczytany został przez rzecznika SWWS kpt. dra Konrada Wierzbickiego. Następnie miejsce miało najdonioślejsze wydarzenie inauguracji, czyli złożenie przysięgi przez nowo przyjętych studentów prawa, a potem wszyscy studenci pasowani zostali berłem rektorskim przez rektora-komendanta SWWS gen. dr Marcina Strzelca.

Po uroczystym pasowaniu wysłuchano hymnu „Gaude Mater Polonia”. Tradycji dopełniono poprzez inaugurujący wykład, który w temacie „Co nam dali Rzymianie? Dziedzictwo rzymskiego myślenia o prawie.” wygłosił dr Jędrzej Kondek. Po wykładzie wprowadzającym studenci, kadra akademicka i zaproszeni goście powstali i zaśpiewali pieśń uniwersytecką „Gaudeamus igitur”. Wspólne odśpiewanie pieśni było ostatnim punktem uroczystości, które oficjalnie zakończone zostało opuszczeniem sali przez orszak rektorski.