Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w ramach projektu planuje wydać serię monografii

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości realizuje projekt mający na celu naukowe, kompleksowe i innowacyjne spojrzenie na obszar przeciwdziałania przyczynom przestępczości i system pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, poprzez pryzmat opartego na wiedzy, aksjologicznego uzasadnienia podstaw oraz praktycznego funkcjonowania polskiego systemu prawa. W swych założeniach projekt badawczy stanowi pionierską inicjatywę przywrócenia moralności, etyce i aksjologii należnego miejsca w systemie prawa.

W ramach tego kilkuletniego przedsięwzięcia planowane jest wydanie serii monografii naukowych poświęconych aksjologicznemu ujęciu poszczególnych dogmatyk prawniczych. W realizacji projektu uczestniczą pracownicy naukowi najlepszych szkół wyższych w Polsce.