Rekrutacja

Jeśli chcesz studiować na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej musisz posiadać świadectwo maturalne oraz zarejestrować się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku prawo znajdują się uchwale nr 199/22 senatu Uczelni z dnia 26 stycznia 2022 r.

04 kwietnia – 19 lipca 2022 r.

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK;

do 19 lipca 2022 r.

Termin uzupełnienia wyników matur w systemie IRK przez kandydatów;

do 20 lipca 2022 r.

Sporządzenie listy rankingowej – w kwalifikacji podstawowej;

Podanie wyników kwalifikacyjnych na studia;

do 09 sierpnia 2022 r.

Dostarczenie do Uczelni dokumentów kandydatów przyjętych na studia;

22 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie informacji o przyjęciu na studia z uwzględnieniem rezygnacji kandydatów.

Rejestracja kandydatów

do 19 lipca 2022 r. zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydatów;  

  • pobierz z systemu IRK i wydrukuj ankietę i wniosek o przyjęcie na studia. Dostarcz do siedziby Uczelni najpóźniej do dnia 09 sierpnia 2022 r. – osobiście, pocztą/kurierem lub za pośrednictwem osoby trzeciej na adres Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa (liczy się data wpływu do Uczelni);
  •  Prześlij poprzez system IRK aktualną kolorową fotografię w formie cyfrowej;
  •  zapłać 85 zł opłaty rekrutacyjnej. 

Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dodatkowo przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku gdy odrębne przepisy nie stanowią inaczej, również zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę Uczelni, jak również oświadczenie o wskazaniu adresu do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną za postępowanie kwalifikacyjne możesz dokonać np. w banku, na poczcie lub przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Uczelni:

Nazwa odbiorcy:

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości,  ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta:  Bank BGK   82 1130 1017 0020 1523 5420 0009
kwota:  85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych)
tytuł wpłaty:    imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna, adres email
przykład: Anna Kowalska, opłata rekrutacyjna, Pr.DZ.,anna.kowalska@poczta.pl

Wprowadzenie wyników matur

Do 19 lipca 2022 r. musisz wprowadzić w systemie IRK wyniki egzaminów maturalnych.

Kandydaci z maturą zagraniczną załączają skan dokumentu na profilu kandydata w IRK w celu dodania punktów rankingowych od strony administratora Uczelni.

Na podstawie wyników egzaminów maturalnych  wyliczane są punkty rankingowe.

Maksymalne wartości punktów rankingowych, z przedmiotów maturalnych, które możesz uzyskać podczas rekrutacji na studia wynoszą łącznie 8 punktów.

Punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są według wzoru:

pkt rankingowe za przedmiot= wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu

(w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), gdzie:

1) wynik maturalny:

wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej;

2) waga poziomu:

poziom podstawowy (P) –0,5;

poziom rozszerzony (R) -1;

3)waga przedmiotu:

a) geografia lub historia lub WOS lub matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia –0,04,

b) język polski, język obcy nowożytny –0,02.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Ogłoszenie wyników rekrutacji – w kwalifikacji podstawowej

20 Lipca – Uczelnia sporządzi listy rankingowe i ogłosi wyniki kwalifikacyjne na studia

Informacje zostaną zamieszczone na indywidualnych kontach rekrutacyjnych kandydatów w systemie IRK.

22 sierpnia 2022 r. – Ogłoszenie informacji o przyjęciu na studia z uwzględnieniem rezygnacji kandydatów.

Uzupełnienie dokumentów

Do dnia 09 sierpnia 2022 r. masz czas na dostarczenie do nas swoich dokumentów, czyli:

  • kopii świadectwa dojrzałości wraz z jego oryginałem lub odpisem do wglądu, celem poświadczenia kopii przez Uczelnię,
  • wypełnionego wniosku o przyjęcie na studia i ankietę osobowej kandydata na studia,
  • jedno zdjęcie papierowe o wymiarach 20 mm na 25 mm,
  • dokument potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej – w przypadku stwierdzenia braku wpływu płatności na konto Uczelni.

Oryginały dokumentów możesz dostarczyć do siedziby Uczelni w Warszawie na adres: ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa – osobiście, za pośrednictwem innej osoby, pocztą, kurierem lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Brak kompletu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy przyjętych!

W dniu 22 sierpnia 2022 r. Uczelnia ogłosi informacje o przyjęciu na studia, z uwzględnieniem rezygnacji i skreśleń kandydatów.

Warunki i tryb rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku prawo

Baza dydaktyczna i akademik

Zajęcia dla studentów na kierunku prawo odbywać się będą w budynku przy ulicy Karmelickiej 9 w bliskim sąsiedztwie Starego Miasta i Zamku Królewskiego w Warszawie. W tym miejscu studenci będą mogli także załatwić wszelkie sprawy formalne dotyczące toku studiów. Jest to nowoczesny, kilkupiętrowy budynek, zapewniający wysoki standard prowadzonych zajęć i obsługi administracyjnej. Nowy dom studenta SWWS, położony przy ulicy Belwederskiej 44c, to bardzo komfortowy budynek, położony w bliskim sąsiedztwie „Łazienek Królewskich”.

Aktualności

2 sierpnia 2022
Dziś na Kampusie Mundurowym w Kaliszu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa, której tematem było poinformowanie o otrzymaniu przez Uczelnię kategorii naukowej A

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Nasi eksperci

Kadrę wydziału Prawa Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości stanowią wybitni Profesorowie z całej Polski i Świata.

Dlaczego warto studiować prawo

Zapoznaj się z materiałami wideo
dotyczącymi możliwości jakie daje studiowanie
prawa na SWWS.

Galeria zdjęć i materiałów

Zobacz jak wygląda nasza uczelnia i
jej zaplecze dydaktyczne od środka.
Obejrzyj naszą galerię.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza na jednolite, publiczne studia magisterskie na kierunku Prawo.

Studiuj na Szkole Wyższej
Wymiaru Sprawiedliwości

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail: sekretariat@swws.edu.pl

Projekt i wykonanie OMPlanners X SPECTAR22

Wszystkie prawa zastrzeżone dla SWWS

pl_PL

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail: sekretariat@swws.edu.pl

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do treści