Profil kandydata

Kandydat na jednolite studia magisterskie w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Prawo musi legitymować się świadectwem dojrzałości.

Od kandydata oczekiwana jest wiedza z zakresu:

 • historii Polski i historii powszechnej,
 • bieżących problemów z zakresu polityki, gospodarki i społeczeństwa,
 • wiedzy o świecie współczesnym,
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.

Kandydat powinien:

 • dostrzegać i uwzględniać odczucia oraz opinie innych,
 • deklarować chęć współpracy z innymi osobami,
 • przejawiać inicjatywę i aktywność w kontaktach międzyludzkich,
 • prezentować otwartą postawę na różnorodność kulturową,
 • rozumieć potrzebę poszanowania godności ludzkiej
 • respektować podstawowe zasady i wartości etyczne oraz normy moralne.

Kandydata powinna cechować:

 • świadomość specyfiki pracy w zawodach związanych ze stanowieniem i stosowaniem prawa,
 • wrażliwość na sprawy publiczne i społeczne,
 • wykazywać troskę o dobro Państwa i dobro człowieka.