Dlaczego warto studiować Prawo

Pytanie na Śniadanie: Szukasz kierunku studiów? Może to dla Ciebie?

SWWS uczelnia na miarę XXI wieku

SWWS – studia na miarę XXI wieku – praktyki w Instytucie Ekspertyz Sądowych

SWWS – drogą młodego naukowca – praktyki w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości

Rekomendacje studiów prawniczych:

Michał Woś – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Dr Marcin Romanowski – Wiceminister Sprawiedliwości

Dr Marcin Romanowski – Wiceminister Sprawiedliwości
Michał Sopiński – Zastępca Dyrektora departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Anna Hornowska – Adwokat

Anna Gmurowska – Prawnik, mediator
Grażyna Górska – Prawnik, mediator
Mateusz Piotrowski – Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Karolina Sieńskowska – Urzędnik sądowy