Porozumienie pomiędzy Prokuraturą Regionalną w Warszawie a Szkoła Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości

15 lipca br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prokuraturą Regionalną w Warszawie, a Szkoła Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości.
Porozumienie dotyczy wszechstronnej współpracy w ramach posiadanych uprawnień i możliwości, określonych ustawą i statutową działalnością, z wykorzystaniem posiadanego potencjału. Współpraca może obejmować organizację praktyk studenckich w Prokuraturze Regionalnej, tworzenie zajęć fakultatywnych dotyczących zakresu działania Prokuratury, udział przedstawicieli Prokuratury Regionalnej w wybranych zajęciach dla studentów, a także w miarę posiadanych możliwości finansowych organizację płatnych praktyk w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie dla najlepszych studentów/absolwentów. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości będzie także wspierać Prokuraturę Regionalną przy promocji organizowanych wydarzeń.