Międzynarodowa konferencja naukowa w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

W dniu dzisiejszym w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Odpowiedzialność prawna pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych formacji umundurowanych, w perspektywie wykonywanych zadań służbowych – implikacje prawno-społeczne”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Ministra Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro.
Konferencja zorganizowana przez Instytut Badawczo-Rozwojowy SWWS oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej odbyła się w trybie hybrydowym, łączącym tradycyjną formułę spotkania z równoległą relacją on-line w Internecie.
Celem konferencji było stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnego dyskursu naukowego, który pozwolił uczestnikom uwypuklenie naukowej narracji oraz zaprezentowanie wyników badań z obszaru prawa i nauk społecznych w aspekcie roli, jak również konsekwencji prawnych oraz psychospołecznych aspektów odpowiedzialności pracowników, a także funkcjonariuszy formacji umundurowanych, ze szczególnym uwzględnieniem Służby Więziennej.