International Academic Conference: Legal Theory and Practice in the Natural Law Perspective. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoria i praktyka prawa w perspektywie prawnonaturalnej”

We would like to invite you to the International Academic Conference: Legal Theory and Practice in the Natural Law Perspective. The Conference is jointly organized by the Academy of Justice and the Youth Council of Justice. It will take place on 16th and 17th September 2021. Due to ongoing epidemiological restrictions on large gatherings, the Conference will be held in a hybrid form– – both on site in Warsaw and online on a designated web platform. Please note that the Organisers will strictly follow the Covid-19 regulations.

Participation in the Conference is free of charge.

Distinguished representatives of legal sciences from around the world will participate in the Conference. Except for presentations given by the experts, students will also have the opportunity to present their research during the Conference.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości oraz Młodzieżową Radę Sprawiedliwości Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Teoria i praktyka prawa w perspektywie prawnonaturalnej”. Konferencja odbędzie się w dniach 16 i 17 września 2021 roku.

Konferencję swoim udziałem zaszczycą wybitni przedstawiciele nauk prawnych, jak również pozostałych nauk społecznych, pochodzący z całego świata. W programie znajdą się też panele studenckie, w trakcie których studenci będą mieli możliwość zaprezentowania swoich badań.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W związku ze zmieniającą się sytuacją pandemiczną konferencja odbędzie się w formie hybrydowej – stacjonarnie w Warszawie oraz w formie online.

Research area topics:

· Saint Thomas Aquinas theory of natural law;

· Natural law concepts outside Christianity;

· Natural law ideas across mainstream Christian traditions;

· Contemporary influence of natural law on law-making and legal practice in selected countries;

· Natural law – classical natural law theory;

· Reception of natural law in selected constitutional systems;

· Common law and civil law vis-a-vis natural law – making and applying the law.

The official languages of the Conference are both Polish and English.

Obszary badawcze:

· Koncepcja prawa naturalnego św. Tomasza z Akwinu;

· Koncepcje prawnonaturalne poza chrześcijaństwem

· Koncepcje prawnonaturalne w tradycji chrześcijańskiej

· Współczesny wpływ prawa naturalnego na praktykę tworzenia i stosowania prawa;

· Prawo naturalne – klasyczne koncepcje prawnonaturalne;

· Recepcja prawa naturalnego w wybranych systemach konstytucyjnych;

· System common law i civil law wobec koncepcji prawnonaturalnych – tworzenie i stosowanie prawa.

Językami urzędowymi konferencji są polski oraz angielski.

Submission:

We kindly invite you to send abstracts (max. 3000 characters with spaces) for speeches 15-20 minutes long.

All those interested in participating in the conference are requested to submit abstracts by 31 August 2021

END OF ABSTRACT SUBMISSION: 31st AUGUST 2021

Please send abstracts to the following e-mail address:

Marcin Romanowski, PhD, LL. M. – Chairman of the Scientific Board

Agata Czarnecka, PhD – Member of the Scientific Board

Michał Sopiński, PhD Candidate – Secretary of the Scientific Board

The Conference is organized under the honorary patronage of the Ministry of Justice.

Zgłoszenia:

Zapraszamy do wysyłania abstraktów o długości maksymalnie 3000 znaków ze spacjami. Przewidywany czas wystąpień:15-20 minut

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie abstraktów do 31 sierpnia br.

TERMIN KOŃCOWY NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW: 31 SIERPNIA 2021 r.

Abstrakty prosimy przesyłać na adres e-mail:

dr Marcin Romanowski, L.L. M. – Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji

dr Agata Czarnecka –  członek Rady Naukowej Konferencji

mgr Michał Sopiński – Sekretarz Rady Naukowej Konferencji

Honorowy Patronat Konferencji: Minister Sprawiedliwości

The conference will feature Professor Robert P. George who will give a lecture on natural law.

W konferencji weźmie udział Profesor Robert P. George który wygłosi wykład o prawie naturalnym

Robert P. George is McCormick Professorship of Jurisprudence and Director of the James Madison Program in American Ideals and Institutions at Princeton University. He has served as Chairman of the U.S. Commission on International Religious Freedom and on the U.S. Commission on Civil Rights and the President’s Council on Bioethics. He has also served as the U.S. member of UNESCO’s World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology. He was a Judicial Fellow at the Supreme Court of the United States, where he received the Justice Tom C. Clark Award. A Phi Beta Kappa graduate of Swarthmore, he holds the degrees of J.D. and M.T.S. from Harvard University and the degrees of D.Phil., B.C.L., D.C.L., and D.Litt. from Oxford University, in addition to twenty-two honorary doctorates. He is a recipient of the U.S. Presidential Citizens Medal, the Honorific Medal for the Defense of Human Rights of the Republic of Poland, the Canterbury Medal of the Becket Fund for Religious Liberty, the Bradley Prize, the Irving Kristol Award of the American Enterprise Institute, and Princeton University’s President’s Award for Distinguished Teaching. His books include Making Men Moral: Civil Liberties and Public Morality and In Defense of Natural Law (both published by Oxford University Press).

Robert P. George – Profesor prawa na Uniwersytecie w Princeton, czołowy konstytucjonalista i filozof prawa, zajmujący się prawami człowieka,  autor wielu światowej klasy publikacji z zakresu prawa naturalnego, wolności i praw człowieka, w obronie małżeństwa, wolności religijnej oraz klasycznych wartości. Dwie z jego książek „Czym jest małżeństwo: w obronie związku mężczyzny i kobiety” oraz  „Zderzenie ortodoksji. Kryzys prawa, religii i moralności” zostały niedawno wydane w języku polskim przez współpracujące z nami wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Profesor Robert P. George jest twórcą i dyrektorem prestiżowego programu Jamesa Madisona, pionierskiego projektu edukacji obywatelskiej dla młodych prawników z całego świata, realizowanego na uniwersytecie w Princeton. W ramach programu przez programy letnie czy semestralne Uniwersytetu w Princeton przewinęły się setki młodych ludzi z całego świata, dobrze zapowiadający się młodzi prawnicy, studenci prawa, którzy uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez czołowych wykładowców i praktyków amerykańskiego i międzynarodowego świata prawniczego. W ten sposób prof. Robert P. George stał się wychowawcą wielu pokoleń prawników, aktywnych w nauce, administracji i sądownictwie USA  – w tym Sądu Najwyższego -oraz w wielu krajach na całym świecie, którzy reprezentują konserwatywny, chrześcijański i prawnonaturalny światopogląd.