International Academic Conference – „Legal Theory and Practice in the Natural Law Perspective”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Teoria i praktyka prawa w perspektywie prawnonaturalnej”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej – „Teoria i praktyka prawa w perspektywie prawnonaturalnej” organizowanej przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości we współpracy z Młodzieżową Radą Sprawiedliwości.

Konferencja odbywać się będzie w dniach 16 i 17 września 2021 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej – stacjonarnie w Warszawie oraz w formie online.

Konferencję swoim udziałem zaszczycą wybitni przedstawiciele nauk prawnych, jak również pozostałych nauk społecznych, pochodzący z całego świata. W programie znajdą się też panele studenckie, w trakcie których studenci będą mieli możliwość zaprezentowania swoich badań.

Spośród wielu wspaniałych prelegentów, gościem specjalnym będzie Robert P. George, który wygłosi wykład na temat prawa naturalnego.

Robert P. George  jest Profesorem prawa na Uniwersytecie w Princeton, czołowym konstytucjonalistą i filozofem prawa, zajmującym się prawami człowieka.  Jest autorem wielu światowej klasy publikacji z zakresu prawa naturalnego, wolności i praw człowieka, w obronie małżeństwa, wolności religijnej oraz klasycznych wartości. Dwie z jego książek „Czym jest małżeństwo: w obronie związku mężczyzny i kobiety” oraz  „Zderzenie ortodoksji. Kryzys prawa, religii i moralności” zostały niedawno wydane w języku polskim przez współpracujące z SWWS wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Profesor Robert P. George jest twórcą i dyrektorem prestiżowego programu Jamesa Madisona, pionierskiego projektu edukacji obywatelskiej dla młodych prawników z całego świata, realizowanego na uniwersytecie w Princeton. W programie wzięło udział setki młodych ludzi z całego świata, którzy są dobrze zapowiadającymi się prawnikami, studenci prawa. Uczestniczyli oni w zajęciach prowadzonych przez czołowych wykładowców i praktyków amerykańskiego i międzynarodowego świata prawniczego.

Dzięki temu programowi prof. Robert P. George stał się wychowawcą wielu pokoleń prawników, aktywnych w nauce, administracji i sądownictwie USA  – w tym Sądu Najwyższego -oraz w wielu krajach na całym świecie, którzy reprezentują konserwatywny, chrześcijański i prawnonaturalny światopogląd.

Podczas konferencji naukowcy ze szczególną uwagą pochylą się nad następującymi obszarami badawczymi:

· Koncepcja prawa naturalnego św. Tomasza z Akwinu;

· Koncepcje prawnonaturalne poza chrześcijaństwem;

· Koncepcje prawnonaturalne w tradycji chrześcijańskiej;

· Współczesny wpływ prawa naturalnego na praktykę tworzenia i stosowania prawa;

· Prawo naturalne – klasyczne koncepcje prawnonaturalne;

· Recepcja prawa naturalnego w wybranych systemach konstytucyjnych;

· System common law i civil law wobec koncepcji prawnonaturalnych – tworzenie i stosowanie prawa.

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim.

Wymagania dotyczące zgłoszeń:

Zapraszamy do wysyłania abstraktów o długości maksymalnie 3000 znaków ze spacjami

Przewidywany czas wystąpień: 15 – 20 minut

Abstrakty należy przesyłać do: 31 sierpnia 2021 roku

Prosimy o nadsyłanie abstraktów na adres e-mail:

Rada Naukowa Konferencji:

dr Marcin Romanowski, L.L. M. – Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji

dr Agata Czarnecka –  członek Rady Naukowej Konferencji

mgr Michał Sopiński – Sekretarz Rady Naukowej Konferencji

Honorowy Patronat Konferencji: Minister Sprawiedliwości